Senin, 27 Juli 2009

SMA NEGERI 6 BANDUNGA. VISI SEKOLAH :
Menuju Sekolah Menengah Atas unggulan Kota Bandung yang mengembangkan potensi peserta didik sehingga berdaya saing, berprestasi, berkarya, dan mampu menjawab tantangan perubahan zaman.
B. MISI SEKOLAH :
 1. Membekali peserta didik dengan budi pekerti luhur berlandaskan pada iman dan taqwa.
 2. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan , teknologi, seni dan keterampilan untuk mampu berkembang pada pendidikan yang lebih tinggi dan tuntutan kehidupan.
 3. Membina peserta didik untuk mengembangkan dirinya agar dapat berprestasi sesuai dengan potensi , minat dan bakat yang dimilikinya.
 4. Menumbuhkembangkan peserta didik sehingga mampu mandiri, berdaya cipta, belajar sepanjang hayat, untuk beradaptasi mengikuti perkembangan.
C. TUJUAN SEKOLAH :
Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa, berbudi pekerti luhur, berbudaya, berpengetahuan luas, dan berkecakapan hidup yang tangguh sehingga mampu mengembangkan diri dalam menjawab tantangan kehidupannya.
D. MOTTO SEKOLAH :
” Mengolah Potensi, Mewujudkan Prestasi ”


powered by ICT SMAN 6 BANDUNG
powered by semut20072 komentar:

 1. apriyani_indri@yahoo.co.id3 April 2010 02.38

  I LOVE sman 6 Bandung ..
  setelah lulus ,saya akan daftar ke sman 6 lohh ..

  BalasHapus